/ Aantekeningen

Aantekeningen M&M 4.3

Leerdoelen

  • Je kunt uitleggen wie Karel de Grote was.
  • Je kunt uitleggen wat het leenstelsel is.

De opa van Karel de Grote, Karel Martel, veroverde rond 700 na Christus grote delen van Europa. Karel de Grote veroverde rond 800 na Christus nog meer grote delen van Europa: Het Frankische rijk. Rond 800 na Christus wordt hij ook gekroont tot keizer.
Belangrijke woorden: Frankische rijk


Na de val van het Romeinse Rijk was er ongeveer 400 jaar geen centraal bestuur, tot Karel de Grote aan de macht komt. Het rijk is heel groot en daarom ook moeilijk te besturen, daarom bedacht Karel de Grote het leenstelsel, maar omdat veel leenheren lui waren leenden ze stukjes grond door aan achterleenheren die het ook weer doorlenden naar achterachterleenmannen
Karel de Grote ➡ Leenman ➡ achterleenman ➡ achter-achterleenman ➡ achter-achter-achterleenman enzovoort.

voordelen en nadelen van het leenstelsel

Voordelen Nadelen
Koning/leenheer kan een groot gebied besturen Leenmannen verleende ook land aan achterleenmannen waardoor bewoners niet meer weten wie het land bestuurd
Leenmannen staan de koning/leenheer bij in raad en daad

verschillen van het hofstelsel en leenstelsel

Wat Hofstelsel Leenstelsel
Stelsel Economisch stelsel Politiek stelsel
Ontstaan Ontstond na de val van het Romeinse Rijk Ontstond in de 9 de eeuw
Lenen Boeren zochten bescherming bij de Heer De koning leende grond uit aan de leenman
Belasting In ruil voor bescherming moesten boeren grond en/of oogst afstaan Leenmannen moesten belasting betalen, advies geven en de leenheer helpen bij oorlogen